Vierde voortgangsbrief Masterplan Basisvaardigheden

31-05-2024

Het ministerie van OCW heeft vrijdag 31 mei de Vierde voortgangsbrief Masterplan Basisvaardigheden verstuurd.

In de brief informeert Minister Paul de Kamer over de voortgang van het Masterplan basisvaardigheden. Met het Masterplan werkt OCW samen met scholen aan een duurzame verbetering van de basisvaardigheden taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid van leerlingen. Deze brief gaat ook in op de herziening van het curriculum en de plannen voor een nieuwe vorm van gerichte bekostiging. Daardoor krijgen scholen meer duidelijkheid over de inzet van de extra structurele middelen voor de basisvaardigheden om hun leerlingen een stevige basis mee te geven. 

Lees de gehele brief in de bijlage

Download hier de bijlagen