Visie leerlingenparticipatie

20-11-2023

Dit instrument bestaat uit het invullen van twee werkbladen waarmee de leerkracht het huidige en gewenste niveau van inspraak bij het vormgeven van hun eigen leerproces in het onderwijs kan beoordelen.

Drie stappen zorgen voor het in kaart brengen van de huidige en gewenste leerling-inspraak in de klas en op de school. Het gaat om het beantwoorden van de onderliggende vraag: waar staat de leerling op de inspraakladder en wat willen we als docententeam verbeteren en/of nastreven?