Voortgangsnotitie pilot pro-vmbo 2023

28-09-2023

Sinds schooljaar 2019-2020 experimenteert het ministerie van OCW met de pilot onderbouwklas pro-vmbo.

Deze pilot maakt het tijdelijk en formeel mogelijk voor pro- en vmbo-scholen om samen onderwijs te verzorgen voor leerlingen waarover twijfel bestaat wat de juiste plek voor hen is: praktijkonderwijs (pro) of vmbo met eventueel leerwegondersteuning (lwoo). 

In de bijlage het voortgangsverslag 2023 van de pilot Pro-vmbo onderbouwklas, een tussennotitie op basis van de helft van de deelnemende pro-scholen.

Komende periode worden er afspraken gemaakt met ‘de andere helft’ van de scholen en hun vmbo. 

Het eindrapport van de pilot volgt komend jaar.