Wat er verandert vanaf augustus: inspectie. 

30-05-2023

De komende jaren versterkt de inspectie haar toezicht.

De belangrijkste aanleiding hiervoor is dat de basisvaardigheden van leerlingen en studenten de afgelopen jaren onder druk staan. Ook in De Staat van het Onderwijs 2023 constateren ze dit.

Op basis van de gedeelde zorgen over de onderwijskwaliteit werken ze aan verschillende aanpassingen van het toezicht. De invoering doen ze stap voor stap en met oog voor wat er speelt in het onderwijs. ze betrekken ook het veld bij verschillende ontwikkelingen.

De aanpassingen zijn globaal in 3 lijnen in te delen:
 

 1. Verbeteren basisvaardigheden en sociale veiligheid
  Ze richten de inhoudelijke focus van het toezicht meer op de basisvaardigheden en de sociale veiligheid.
   
 2. Een betere balans tussen scholen/opleidingen, besturen en het stelsel
  Hier gaat het over de vraag wáár ze toezicht houden. Het blijft belangrijk om ons in het toezicht te richten op besturen. Tegelijkertijd hebben ze de afgelopen jaren gemerkt dat ze iets missen als ze te weinig op scholen komen. Daarom willen ze meer balans tussen het toezicht op bestuur, school/opleiding en stelsel, waarbij onze toezichtactiviteiten elkaar versterken. Bijvoorbeeld met steekproefonderzoeken op scholen. Zo krijgen ze met zijn allen ook een beter beeld van hoe het onderwijs in Nederland ervoor staat.
   
 3. Sneller ingrijpen waar nodig
  Ook verandert onze manier van toezicht houden: ze willen sneller kunnen ingrijpen als dat nodig is, zodat tekortkomingen sneller hersteld kunnen worden. Dit is in het belang van leerlingen en studenten. 

Lees meer