“Wat is er in een jaar veel gebeurd”

14-07-2023

Het schooljaar is inmiddels voor bijna alle scholen in Nederland ten einde. We kunnen terugkijken op een jaar waarin voor het praktijkonderwijs veel is gebeurd.

Naast een aantal mooie wapenfeiten voor onze sector zoals het feit dat we de netwerk-coördinatoren in het hele land konden behouden en de toezegging in de voorjaarsnota kregen voor een reiskostenproduct voor onze leerlingen in de bovenbouw (althans daar gaan wij voor in de uitwerking), hebben we ook onze vereniging zelf een goede doorstart kunnen geven.

Nieuwe visie, nieuwe website, vernieuwd bestuur

We maakten gezamenlijk een nieuwe visie voor de komende vier jaar, we richtten een adviesraad op, we maakten een nieuwe web-site, en vernieuwden het bestuur. Daarnaast vierden we ons 25-jarig bestaan met een prachtig congres op 12 juni. We konden rekenen op veel aandacht en publiciteit voor onze leerlingen, zowel lokaal als in de landelijke pers. 

Het aftreden van minister Wiersma en de val van het kabinet niet lang daarna, stellen ons voor nieuwe uitdagingen. Veel lopende dossiers moeten nog verder de besluitvorming in, zoals Pro-Entree, de leerplusarrangementen en de nazorg voor onze leerlingen. Het is niet vanzelfsprekend dat er aandacht van beleidsmakers en beslissers is voor onze sector. Wij moeten blijvend voor onze leerlingen opkomen, als docenten, scholen en als sector als geheel. Een opdracht die we de komende periode in weer een heel nieuwe politieke context moeten vormgeven. 

Het beste uit onze leerlingen

Op de werkvloer is die drive om het beste uit onze leerlingen te halen er altijd. Dat is zichtbaar bij alle scholen die ik het afgelopen jaar bezocht.

Ik hoop het komende schooljaar weer in veel scholen te worden verwelkomd. Dat blijft voor mij inspirerend en belangrijk om mijn werk goed te kunnen doen. Dus blijf mij vooral uitnodigen! Ik heb al veel scholen bezocht, maar nog lang niet allemaal.

Ik wens iedereen een hele mooie zomer toe!

Nicole Teeuwen