“We willen jongvolwassenen een betere positie in de samenleving geven”

23-05-2024

Aan de Egelantierstraat in Leeuwarden staat De Brêge, een school voor praktijkonderwijs. De Brêge heeft in 2023 de subsidie Verbetering basisvaardigheden gekregen om het onderwijs in de basisvaardigheden verder te verbeteren. Schooldirecteur Kathy Arends en deelschoolleider Inge Visser vertellen er meer over. ‘Met het onderwijs op de Brêge willen wij jongvolwassenen een betere positie in de samenleving geven.’

De Friese school leidt leerlingen van twaalf tot achttien jaar met een lichtverstandelijke beperking op om te werken in de sectoren Dienstverlening & zorg, Techniek, Groen, Economie & Handel. Volgens directeur Kathy Arends staat De Brêge nog echt aan het begin om het onderwijs in taal en rekenen te verbeteren. De plannen zijn klaar en er is een start gemaakt met de uitvoering daarvan.

Basisvaardigheden

Werken aan deze basisvaardigheden is volgens Kathy hard nodig. Ze legt uit: ‘Onze school met zo’n 225 leerlingen staat in een gebied met veel gezinnen uit laag sociaaleconomische klassen met bijna grootstedelijke problematieken. Hierdoor is de thuissituatie van veel van onze leerlingen niet altijd rooskleurig. Daarnaast stromen er bij ons ook veel kinderen van statushouders met een grote taalachterstand in. Door Nederlands en rekenen een extra boost te geven, hopen we ook deze leerlingen perspectief op minimaal mbo te bieden.’

Lees het gehele verhaal op de site van het Ministerie van OCW