Webinar Digitaal Afstandsonderwijs

12-01-2024

Op dinsdag 27 februari van 15.15 tot 16.45 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een interactief webinar over digitaal afstandsonderwijs in de situatie dat een leerling tijdelijk niet naar school kan. Tijdens dit webinar zijn medewerkers van OCW aanwezig om een update te geven over de laatste ontwikkelingen rondom dit thema en om jouw vragen te beantwoorden. Medewerkers van het Aurum College, een bovenregionale vso voor havo en vwo in Lelystad, vertellen over hoe zij digitaal afstandsonderwijs in de praktijk vormgeven.

Onderwerpen

Tijdens dit webinar staan de medewerkers van OCW stil bij digitaal afstandsonderwijs. Je wordt bijgepraat over het actieprogramma Digitale School dat de minister heeft aangekondigd. Onderdeel hiervan zijn de nieuwe brochures voor ouders en professionals die uitleg geven over hoe digitaal afstandsonderwijs kan worden ingezet. Medewerkers van het Aurum College vertellen hoe zij maatwerk bieden met digitaal afstandsonderwijs. In alle gevallen in samenspraak met alle betrokkenen zoals ouders/verzorgers, leerplicht, samenwerkingsverband en zorgpartij(en). De begeleiding en de inhoudelijke ondersteuning van een mentor of vakdocent vindt plaats vanuit school en daar waar mogelijk in de thuissituatie. Bij veel trajecten heeft deze systematiek met een transitie van huis naar school geleid tot (gedeeltelijke) schoolgang van leerlingen.

Interactief

Op 27 februari is er via de chat ook de gelegenheid om vragen te stellen aan de medewerkers van OCW en van het Aurum College. We vragen je om je vooraf in te lezen, zodat je tijdens het webinar gericht vragen kunt stellen. Hiervoor verwijzen wij je naar het volgende materiaal:

Praktische informatie

Wanneer:           Dinsdag 27 februari 2024
Tijd:                   15.15 – 16.45 uur
Waar:                 Online 
Voor wie:           Medewerkers van scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden
Aanmelden:       Via dit formulier