Week van het Inclusief Onderwijs #wio2024

08-02-2024

In de week van 26 februari wordt de derde editie van de Week van Inclusief Onderwijs georganiseerd voor professionals, bestuurders en andere belangstellenden in (en rondom) het onderwijs.

Ontdek in drie onlinesessies waar inclusief onderwijs in 2024 staat, wat er nog nodig is en welke volgende stappen scholen, samenwerkingsverbanden en beleidsmakers kunnen zetten. Speciale aandacht gaat dit jaar uit naar activiteiten en goede aanpakken van samenwerkingsverbanden en hun scholen in het po en vo. Daarnaast besteden we aandacht aan actuele ontwikkelingen, varianten van expertisecentra bij inclusief onderwijs, en ervaringen van ouders bij de ontwikkeling van een inclusievere leeromgeving.

Programma

Deze week staat elke dag een ander thema centraal:

  • Maandag 26 februari De stand van zaken in 2024
  • Woensdag 28 februari Regionale vormgeving van inclusiever onderwijs
  • Vrijdag 1 maart Ouders en inclusief onderwijs