Doorgaan na een erg drukke week

26-01-2024

Vorige week was natuurlijk een week waarin we veel publiciteit hadden voor het praktijkonderwijs. Maar we hebben daarna uiteraard niet stil gezeten. Afgelopen woensdag hadden we een overleg met onze regio-coördinatoren waarbij we uitgebreid stil stonden bij de acties van de vorige week voor de OV-jaarkaart. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe bijzonder het is, dat we als gehele sector met zovelen in actie zijn gekomen voor onze leerlingen.

Dan wordt ook direct duidelijk waar onze leden warm voor lopen: de leerlingen! Die drive van onze scholen maakt dat wij als bestuur ook met zoveel energie en plezier voor onze sector aan de slag zijn! Dit is gelijk ook het bruggetje naar de ALV (6 maart online voor leden). Deze hebben we inmiddels met onze regio-coördinatoren in een voorbereidend overleg gehad. Natuurlijk staan de begroting, jaarrekening en het jaarverslag op de agenda. Maar we blikken ook terug op het afgelopen jaar, en kijken vooruit! Een aantal van ons moet opnieuw worden gekozen, zodat we de continuïteit van ons bestuurswerk ook kunnen borgen.

Tweede Kamer

De politiek is inmiddels in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer in volle gang! Een verslag van het verloop van de eerste kamerdebatten over onderwijs treft u hier aan.

Naast de beantwoording aan de Tweede Kamer van de OV-jaarkaart kregen wij voor de kerstvakantie ook nog de beantwoording van de schriftelijke vragen die na de zomer in 2023 waren gesteld over Pro-Entree. Deze treft u hier aan. Deze vragen zijn door verschillende Kamerleden gesteld naar aanleiding van de brief die wij samen met de VO-raad stuurden. De brief treft u nogmaals hier aan.

Gisteren is tijdens een procedure-vergadering besloten om de beantwoording van deze vragen nogmaals in een debat te behandelen (een zogenaamd 2-minuten-debat). Natuurlijk hopen wij weer op een positieve toon in het debat voor onze leerlingen.

Tot slot: tijdens het regio-coordinatorenoverleg was er de vraag hoe en wanneer de bijeenkomsten voor de verschillende wetsvoorstellen die op dit moment in de maak zijn en het Pro raken over het land verdeeld plaatsvinden. In onze agenda onderin de Infoflits staan regelmatig data vermeld. Met vragen hierover kun je natuurlijk altijd bij ons terecht: bureau@praktijkonderwijs.nl.

Tot zover. Ik wens iedereen een fijne week!

Nicole Teeuwen