Wegwijs in welbevinden

29-05-2024

Dé dag voor funderend onderwijs Maandag 14 oktober 2024 – Gebouw 1931 in Den Bosch

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich het beste als het goed met ze gaat. Als ze lekker in hun vel zitten en zichzelf kunnen zijn, en gezond en veilig opgroeien in een kansrijke omgeving. Kortom: als zij een hoge mate van welbevinden ervaren. De coronacrisis had hier een grote impact op. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is daarom stevig ingezet op het versterken van het welbevinden van leerlingen.

Het helpt leerlingen als jij ook goed voor jezelf en je collega’s zorgt. Maar hoe doe je dat in je dagelijkse werk, als de werkdruk hoog is? Hoe maak je een weloverwogen keuze uit alle aanbod? En bovenal: hoe werk je aan welbevinden op een schoolbrede en samenhangende manier die ook echt werkt?

Tijdens deze werkconferentie maken we je wegwijs:
  • hoe je op school het welbevinden van leerlingen kan vergroten
  • hoe je intern en extern hulp organiseert en
  • wat je kunt doen om je eigen veerkracht te versterken.

Wegwijs in welbevinden is voor schoolleiders, leraren, ib’ers, teamleiders, zorgcoördinatoren, schoolbestuurders en het onderwijsondersteunend personeel in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs, voor bestuurders en (beleids)adviseurs van gemeenten en GGD’en, samenwerkingsverbanden en andere organisaties die scholen ondersteunen bij het werken aan welbevinden.

Deze conferentie wordt georganiseerd door de Kenniscommunity van het Nationaal Programma Onderwijs, bestaande uit de PO-Raad, VO-raad, AVS, AOb, FvOv, Stichting Platforms vmbo, Sectorraad Praktijkonderwijs, Sectorraad GO en het ministerie van OCW. De Kenniscommunity organiseert deze dag in nauwe samenwerking met Welbevinden op School, Gezonde School, de Coalitie Welbevinden (NJi, NCJ, NIP Schoolpsychologen, Gezonde School, Trimbos-instituut en Pharos) en het ministerie van VWS.