Werkgevers lopen Loonkosten Voordeel mis

12-04-2024

Werkgevers lopen Loonkosten Voordeel (LKV) mis omdat vso-pro jongeren stagevergoeding of vakantiewerk bij ze hebben gehad.

Werkgevers die een vso–pro leerling in dienst nemen na een succesvolle stageperiode, wacht in sommige gevallen een nare en kostbare verrassing. Stagelopen is een wezenlijk deel van het vso-pro onderwijs, succesvolle leerlingen lopen in hun eindtraject (klas 4 en 5) drie tot vier dagen stage in de week. Wanneer het bedrijf de stagiair een stagevergoeding heeft uitbetaald of wanneer de leerling vakantie- of weekeindwerk heeft gedaan vóórdat de indicatie banenafspraak is aangevraagd, krijgt het bedrijf géén Loonkosten Voordeel. Dit kan ze € 1,01 schelen aan belastingvoordeel per verloond uur.
Nu is de totale duur van LKV nog 3 jaar, maar in 2025 wordt deze hoogstwaarschijnlijk voor onbepaalde tijd.

Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de LKV

  • in de periode van zes maanden voorafgaand aan de datum van indiensttreding waarvoor de aanvraag voor het loonkostenvoordeel wordt gedaan niet eerder bij de werkgever in dienstbetrekking (of betaalde stage) is geweest. 
  • Naast bovengenoemde met betrekking tot de werknemer geldende voorwaarden, geldt voor de werkgever nog de voorwaarde dat hij moet beschikken over een geldige Doelgroep verklaring arbeidsgehandicapte werknemer*. Deze moet binnen 3 maanden na aanvang van de stage of het dienstverband worden aangevraagd.

Lees verder op de site vso-pro.nl