Werkgroepleden gevraagd voor update website ‘Veilige Praktijklokalen Pro’.

29-03-2023

Gezocht: werkgroepleden om mee te werken aan een update van de website ‘Veilige Praktijklokalen Pro’.

De update van de instructiekaarten en checklists is voor het praktijkonderwijs van meerwaarde omdat het de veiligheid van de leerlingen en docenten vergroot. Het aanleren van deze ‘veiligheids’vaardigheden is voor de leerlingen van het praktijkonderwijs erg belangrijk! Juist daarom zoeken wij naar collega’s uit onze eigen onderwijspraktijk.

Tot dusver blijft het aantal aanmeldingen achter bij het aantal gewenste werkgroepleden. Daarom een herhaalde oproep om je aan te melden voor deze werkgroep. Een uitgebreide beschrijving van het project vind je hier. Werkgroep leden ontvangen een (bruto) vergoeding van € 1000,-

Aanmelden of meer informatie? Neem contact op met Peter Zwiers, pzwiers@ubboemmius.nl of via telefoonnummer: 06-82654362