“Zin in de komende periode”

01-09-2023

Nu het nieuwe schooljaar volgende week ook voor de regio Noord begint, zit de zomervakantie 2023 er weer op.

Een vooruitblik leert ons dat er nog volop werk aan de winkel is het komende jaar. Natuurlijk op de scholen, maar ook op het landelijke niveau. In het grotere geheel: er is een nieuwe (demissionaire) minister voor onderwijs en er komt een nieuw kabinet aan. Maar ook als het gaat om losse eindjes uit het vorige kabinet, zoals de gevolgen van de nieuwe regels van de doorstroomtoets voor onze sector.

Natuurlijk houden we jullie nauwgezet op de hoogte. In elk geval hebben we deze zomer geenszins stilgezeten. We hebben in de zomerperiode alle programmacommissies van de politieke partijen aangeschreven met onze speerpunten. (Als bijlage hieronder toegevoegd.) We hebben een aantal positieve reacties gehad, maar we moeten natuurlijk verder afwachten wat er daadwerkelijk van overblijft in de programma’s. Verder is het eerste contact met de nieuwe demissionaire minister Mariëlle Paul er al geweest en hopen we op een mooie kennismaking op een school in het najaar.

Voor onze sectorraad is het in alle gevallen een echte doorstart. Met een nieuwe, bijgestelde visie, een nieuw uiterlijk jasje en een nieuw (aangevuld) bestuur hebben we zin in de komende periode!

Het wordt spannend, maar een nieuw kabinet en een nieuw politiek speelveld geeft ook weer nieuwe kansen. We zouden het praktijkonderwijs niet zijn, als we die niet volop zouden benutten. 

Namens het bestuur,

Nicole Teeuwen, voorzitter