Zorgen om prestatiedruk bij kinderen op school

26-04-2024

Bijna de helft van de gevraagde ouders vindt dat de school teveel druk legt op prestatie.

Dat blijkt uit onderzoek onder leden van het Landelijk Ouderpanel. In samenwerking met Voor Werkende Ouders deed Ouders & Onderwijs onderzoek naar prestatiedruk onder kinderen. Daaruit blijkt dat ouders zich zorgen maken hierover en vinden dat de school te weinig ertegen doet.

Gevolgen voor welzijn

Ouders zien dat de prestatiedruk grote gevolgen heeft voor het welzijn van hun kind. Prestatiedruk zorgt voor minder zelfvertrouwen (84%), stress (83%) en gevoelens van faalangst (76%) of somberheid (65%). Daarnaast ziet 70% van de ouders concentratieproblemen bij hun kind en bijna de helft van de kinderen slaapt er slecht door. Ouders vinden daarom dat scholen meer moeten doen aan het verminderen van deze gevolgen.

Lees verder op de site van Ouders & Onderwijs

Download hier het onderzoeksrapport