Zorgplicht gezond binnenklimaat toegevoegd aan wetswijziging onderwijshuisvesting

01-06-2023

De minister heeft de zorgplicht gezond binnenklimaat toegevoegd aan wetswijziging onderwijshuisvesting.

Download hier het wetsvoorstel

Lees hier wat er verandert als het wetsvoorstel wordt aangenomen