Sectorraad Praktijkonderwijs

De Sectorraad Praktijkonderwijs

De drie kernfuncties van de Sectorraad Praktijkonderwijs zijn:

Belangenbehartiging

De Sectorraad Praktijkonderwijs behartigt de belangen van de pro-leerlingen en de pro-scholen bij onder meer de politiek, bestuursorganisaties, onderwijsontwikkelaars en arbeidsorganisaties. Daarnaast richt de Sectorraad zich op het vergroten van de naams- en inhoudelijke bekendheid van het praktijkonderwijs.

Verenigingsactiviteiten

De Sectorraad Praktijkonderwijs is een vereniging. De scholen zijn verdeeld in 17 regio’s, met in iedere regio een regio-co√∂rdinator. De regionaal samenwerkende scholen komen geregeld bij elkaar voor collegiaal overleg. De regio-co√∂rdinatoren overleggen op hun beurt met elkaar en met het bestuur van de Sectorraad. Elke regio heeft een eigen bestuurslid als eerste aanspreekpunt.

Kenniscentrum

Een onderdeel van de Sectorraad Praktijkonderwijs is het Kenniscentrum. Het doel van het Kenniscentrum is de leden van de Sectorraad te voorzien van relevante informatie en van kennis, diensten en producten die van belang zijn voor scholen in het praktijkonderwijs

Het bestuur

Nicole Teeuwen is de voorzitter van het bestuur van de Sectorraad Praktijkonderwijs. Het bestuur bestaat naast de voorzitter uit zes bestuursleden die elk bestuurder en/of directeur zijn op een school voor praktijkonderwijs. Door deze directe betrokkenheid weten zij vanuit de praktijk welke invloed bepaalde ontwikkelingen hebben op het onderwijs, de pro-scholen en de leerlingen. De bestuursleden halen informatie op uit het veld, voeren gesprekken met strategische partners en voorzien de leden van relevante informatie over de ontwikkelingen in het praktijkonderwijs.