Schema onderwijssysteem

Hieronder staat een schematische weergave van het Nederlandse onderwijssysteem. In het schema is onder meer zichtbaar welke uitstroommogelijkheden praktijkonderwijs biedt. Ter aanvulling: ongeveer 40% van de praktijkonderwijsleerlingen stroomt uit naar werk. Tevens stroomt ongeveer 40% uit naar het mbo. Verder stroomt 3% van de praktijkonderwijsleerlingen uit naar het vmbo en 2% naar dagbesteding/ beschut werk.

Bron: De Rijzert, school voor praktijkonderwijs. Aan de afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.