bekostiging 1/8

bekostiging 1/8

Het praktijkonderwijs is een reguliere schoolsoort in het voortgezet onderwijs. Toch wordt het praktijkonderwijs op een andere manier bekostigd dan andere reguliere schoolsoorten. De Sectorraad Praktijkonderwijs vindt dit niet terecht en lobbyt al jaren intensief voor rechtstreekse, ongedeelde bekostiging. Met succes: waarschijnlijk wordt de directe bekostiging in 2026 ingevoerd.

Het budget dat een pro-school momenteel per leerling ontvangt, is gesplitst in een basis- en een ondersteuningsbedrag. Het basisbedrag ontvangt de school rechtstreeks van DUO en is, net als in de rest van het reguliere onderwijs, niet gebudgetteerd. Het ondersteuningsbedrag dat de school van DUO ontvangt, wordt door DUO afgetrokken van het budget lichte ondersteuning van het samenwerkingsverband.

Rechtstreekse bekostiging

De Sectorraad Praktijkonderwijs vindt dit niet terecht en lobbyt al jaren voor rechtstreekse, ongedeelde bekostiging. Bij rechtstreekse bekostiging is de meest passende plek voor de leerling leidend en niet het beheersen van de kosten. Andere reguliere schoolsoorten worden ook rechtstreeks volledig bekostigd.

De lobby van de Sectorraad heeft succes: in het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV is opgenomen dat wordt toegewerkt naar rechtstreekse financiering van het praktijkonderwijs. Het wetstraject is inmiddels in gang gezet. De Sectorraad volgt het wetstraject nauwlettend.

Budgetplafond

Een belangrijk discussiepunt is het mogelijk invoeren van een budgetplafond voor praktijkonderwijs om een mogelijke grote groei van het praktijkonderwijs te voorkomen. De Sectorraad Praktijkonderwijs vindt een hard plafond onacceptabel. Andere schoolsoorten zoals havo en vwo hebben immers ook geen plafond. Bovendien druist dit in tegen het vooropstellen van de belangen van de leerlingen en het bieden van de juiste onderwijsplek, ook in het kader van inclusiviteit.

Momenteel is afgesproken dat voor de eventuele groei van het praktijkonderwijs dekking moet worden gezocht in de totale begroting van het voortgezet onderwijs.

De directe bekostiging wordt waarschijnlijk in 2026 ingevoerd.

Speerpunten van de Sectorraad Praktijkonderwijs:

  • De Sectorraad zet zich in voor rechtstreekse en ongedeelde bekostiging van het praktijkonderwijs.
  • De Sectorraad is tegen maximering van het landelijke budget voor praktijkonderwijs.

nieuws