inclusie 6/8

inclusie 6/8

Het is belangrijk dat alle leerlingen kunnen meedoen. Inclusie is dan ook een belangrijk onderwerp, waar veel over wordt gesproken.

Praktijkonderwijs is inclusief

De Sectorraad Praktijkonderwijs is van mening dat praktijkonderwijs van zichzelf al een inclusieve vorm van onderwijs is. Praktijkonderwijs staat midden in de maatschappij en werkt veel samen met partners als de gemeente, de wijk en jeugdzorg. Pro-scholen bieden maatwerkprogramma’s, kijken naar wat een leerling wel kan en maken individuele ontwikkelplannen.

Er zitten echter ook grenzen aan deze onderwijsvorm, bijvoorbeeld als het gedrag zodanig is dat de veiligheid van de betreffende leerling, de klas of de medewerkers in het geding komt. Een vorm van speciaal onderwijs zal dan ook altijd nodig blijven.

Standpunt Sectorraad Praktijkonderwijs

De Sectorraad wil graag meedenken en zijn expertise delen over inclusief onderwijs. De Sectorraad stelt zich niet op als koploper in dit proces, maar volgt de discussie goed. De Sectorraad houdt in de gaten dat de belangen van de pro-leerlingen in de discussie over inclusief onderwijs zodanig zijn geborgd dat deze leerlingen ook in de toekomst kunnen rekenen op een goede passende vorm van onderwijs.

– Speerpunten van de Sectorraad Praktijkonderwijs:

  • De Sectorraad volgt de discussie over inclusief onderwijs nauwlettend om ervoor te zorgen dat de belangen van de pro-leerlingen in deze discussie zodanig zijn geborgd dat deze leerlingen ook in de toekomst kunnen rekenen op een goede passende vorm van onderwijs.
  • De Sectorraad beïnvloedt de discussie over inclusiever onderwijs vanuit eigen kracht en levert daarmee een constructieve bijdrage aan het landelijke debat.