naamsbekendheid 2/8

naamsbekendheid 2/8

Vraag een willekeurige voorbijganger op straat welke middelbare schoolsoorten er zijn, en de meeste mensen zullen zeggen: vwo, havo en vmbo. Veel mensen hebben nog nooit van het praktijkonderwijs als reguliere schoolsoort in het voortgezet onderwijs gehoord. Dat is een gemiste kans, aangezien de arbeidsmarkt een groot tekort heeft aan praktisch opgeleide medewerkers.

Het praktijkonderwijs is nog vrij onbekend als reguliere schoolsoort in het voortgezet onderwijs. Ook onder leerkrachten in het primair onderwijs is het praktijkonderwijs vaak nog vrij onbekend, aangezien reguliere basisscholen niet vaak leerlingen hebben die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs. Om een leerling een pro-advies te kunnen geven, dient een leerkracht wel te weten wat praktijkonderwijs precies is. Veel pro-scholen doen dan ook hun best om de leerkrachten van groep 7 en 8 goed te informeren over de mogelijkheden van het praktijkonderwijs. Door verloop van leerkrachten of doordat zij vaak onderling van groep wisselen, vervliegt deze informatie echter ook weer snel.

Imago

Het is ook van belang dat het imago van het praktijkonderwijs wordt verbeterd. Leerlingen en hun ouders dienen het praktijkonderwijs als een goede schoolkeuze te zien, die volop mogelijkheden biedt voor een kansrijke toekomst.

Speerpunten van de Sectorraad Praktijkonderwijs:

  • De Sectorraad zet zich in voor het vergroten van de naamsbekendheid van het praktijkonderwijs bij po-leerkrachten, leerlingen, ouders en de maatschappij.
  • De Sectorraad zet zich in voor imagoverbetering van het praktijkonderwijs. Leerlingen en hun ouders dienen praktijkonderwijs te zien als een goede schoolkeuze, die volop mogelijkheden biedt voor een kansrijke toekomst.

nieuws