netwerkcoördinatoren 8/8

netwerkcoördinatoren 8/8

De pro-scholen volgen de oud-leerlingen nog twee jaar nadat ze zijn uitgestroomd. De school helpt de leerlingen bij het vinden van een passende baan.

Pro- en vso-scholen hebben in de arbeidsmarktregio te maken met verschillende partijen, zoals gemeenten, werkgevers en het UWV. Veel scholen waren echter niet goed aangesloten op deze netwerken. Ook was het voor scholen niet altijd duidelijk welke subsidies zij konden krijgen.

Om te voorkomen dat elke school dit individueel moet regelen, is op initiatief van de Sectorraad Praktijkonderwijs en de Sectorraad GO in elke arbeidsmarktregio een netwerkcoördinator aangesteld die de contacten onderhoudt tussen de scholen en de betrokken partijen. In de afgelopen anderhalf jaar gebeurde dit in samenwerking met de ministeries van OCW en SZW op basis van een tijdelijke financieringsregeling. Het doel van de beide sectorraden is echter dat deze financiering structureel wordt.

Wet van school naar werk

In het wetsvoorstel Van school naar werk wordt de financiering van de nazorg en begeleiding van mbo-studenten geregeld. Pro en vso zijn echter niet opgenomen in dit wetsvoorstel. De Sectorraad Praktijkonderwijs zet zich in voor het opnemen van pro en vso in dit wetsvoorstel.

Speerpunten van de Sectorraad Praktijkonderwijs:

  • De Sectorraad zet zich in voor structurele financiering van de netwerkcoördinatoren door OCW en SZW.
  • De Sectorraad zet zich in voor het opnemen van pro en vso in het wetsvoorstel Van school naar werk.