pro-mbo 7/8

pro-mbo 7/8

Na het afronden van de opleiding in het praktijkonderwijs, stroomt ongeveer de helft van de leerlingen uit naar een mbo-opleiding. Veel pro-scholen bieden de mogelijkheid om de entree-opleiding (mbo-niveau 1) in de laatste jaren van het praktijkonderwijs te volgen. Het mbo neemt het examen af. Daarna kan de leerling doorstromen naar mbo-niveau 2 op het mbo.

Samenwerking met niet-bekostigd mbo

Meestal verloopt de samenwerking tussen de pro-scholen en het lokale mbo goed. Soms verloopt deze samenwerking echter niet goed. Het is ook mogelijk dat het lokale mbo niet kan bieden wat de betreffende leerling nodig heeft. Pro-scholen werken daarom incidenteel samen met het niet-bekostigde mbo dat uitsluitend het examen voor de leerling alsnog kan afnemen via een constructie met een examenovereenkomst. De Sectorraad vindt het van belang dat de samenwerking met het niet-bekostigde mbo mogelijk blijft. Het is namelijk onwenselijk dat er kansenongelijkheid ontstaat tussen leerlingen van scholen die wel of geen goede samenwerking hebben met het lokale mbo.

Wetstraject

De mogelijkheid voor het pro en het mbo om de entreeopleiding gezamenlijk aan te bieden, is niet wettelijk geregeld. Dat is kwetsbaar. In 2021 is in de Tweede Kamer de motie-Van Meenen/Van der Hul aangenomen. Hierin wordt verzocht om het bestaande aanbod van entreeopleidingen, inclusief de route via niet-bekostigd mbo, in het praktijkonderwijs wettelijk te verankeren, zonder dat daarbij negatieve neveneffecten ontstaan voor pro-leerlingen. Het wetstraject is inmiddels in gang gezet.

– Speerpunten van de Sectorraad Praktijkonderwijs:

  • De Sectorraad zet zich ervoor in dat het bestaande aanbod van entreeopleidingen in het praktijkonderwijs alleen wettelijk wordt verankerd als daarbij geen negatieve neveneffecten ontstaan voor pro-leerlingen.
  • De Sectorraad zet zich ervoor in dat de samenwerking met niet-bekostigd mbo mogelijk blijft.