Extra impuls leesbevordering praktijkonderwijs

06-02-2024

Ook praktijkscholen kunnen de komende drie jaren via de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden van het Ministerie van OCW profiteren van de Bibliotheek op school. Deze Impulsregeling is bedoeld voor zowel samenwerking met nieuwe pro-scholen als voor scholen waarmee de Bibliotheek al een samenwerking heeft via de Bibliotheek op school

In de periode 2021-2023 zijn pilots uitgevoerd voor de Bibliotheek op school praktijkonderwijs bij Pro Drachten, Pro Winschoten en Het Futura College in Woerden. In de pilots is veel ervaring opgedaan om pro-leerlingen op een betekenisvolle manier in aanraking te brengen met taal en lezen. Deze goede voorbeelden zijn te vinden in een brochure en een webinar: Lezen in het praktijkonderwijs. Onderaan als bijlage bijgevoegd.

Wil jij ook aan de slag met taal en lezen?

In totaal kunnen bibliotheken in drie jaar voor 144 nieuwe pro-scholen een aanvraag indienen; voor 2023-2024 gaat het om 45 pro-scholen. Voor elke aangevraagde en goedgekeurde praktijkschool is een bedrag van € 9.000 beschikbaar. Dit bedrag dient te worden ingezet voor de bouwstenen van de Bibliotheek op school en in het bijzonder de bouwstenen Expertise en Collectie. Expertise op het gebied van taal en lezen binnen de school wordt vergroot door de inzet van een leesconsulent van de Bibliotheek en door het volgen van een training door het docententeam. Daarnaast kan een deel van het geld worden besteed aan het aanschaffen van een collectie voor de schoolmediatheek. 

Een nieuwe schoollocatie praktijkonderwijs kan in aanmerking komen voor de Impulsregeling wanneer zij: a. een vestigingsnummer heeft (dit is het Brinnummer, aangevuld met twee nullen voor een hoofdlocatie en twee afwijkende getallen voor nevenvestigingen) en structureel fungeert als een volwaardige schoollocatie , en b. sinds 2021 geen stimuleringsregeling heeft ontvangen, en c. geen overeenkomst heeft met de Bibliotheek in het kader van de Bibliotheek op school, en d. geen wekelijkse inzet van een leesmediaconsulent kent. 

Bestaande samenwerking

Ook voor praktijkscholen die al samenwerken met de Bibliotheek in het kader van de Bibliotheek op school en hiervoor een nog geldende samenwerkingsovereenkomst hebben, is een bedrag beschikbaar. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal scholen. 

Wil je meer informatie over de Impulsregeling en de Bibliotheek op school? Neem dan contact op met de lokale bibliotheek of mail naar info-vo@debibliotheekopschool.nl.

Over de Bibliotheek op school        

Stichting Lezen biedt met de Bibliotheek op school een structurele aanpak voor leesbevordering. Het programma stimuleert de positieve leesspiraal: voorlezen, beter lezen, doorlezen, blijven lezen. 

De Bibliotheek op school is ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de KB, nationale bibliotheek. Het programma wordt, met ondersteuning van de Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s), uitgevoerd door lokale bibliotheken. Het wordt onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW. Meer informatie zie: www.debibliotheekopschool.nl