Infoflits in een nieuw jasje

17-03-2023

Toen u de nieuwsbrief opende viel het u vast op, het nieuwe jasje van onze Infoflits.

Het past bij de nieuwe ontwikkelingen waar onze leden op de Algemene Ledenvergadering al in zijn meegenomen: een vernieuwd bestuur, een vernieuwde strategische visie, en nu ook een mooi nieuw uiterlijk van onze nieuwsbrief. Ook de website krijgt na vijf jaar trouwe dienst een vernieuwingsslag, daar wordt hard aan gewerkt. 

Aan de inhoud van de Infoflits veranderen we niets. Onveranderd hoor ik in regio’s de hoge waardering voor de Infoflits. De informatie die we zo sectorspecifiek mogelijk houden in deze nieuwsbrief wordt wekelijks goed gelezen en veelal ook verspreid onder collega’s in de scholen en daarbuiten. Het aantal abonnees is hoog, maar als we de naamsbekendheid van het praktijkonderwijs willen vergroten dan is het de bedoeling dat de naamsbekendheid nog groter wordt! Dus wellicht is deze nieuwe look van de Infoflits ook voor u een gelegenheid om nog meer mensen op de Infoflits te wijzen, zodat nog meer mensen kennis maken met het praktijkonderwijs! 

Nicole Teeuwen