Rapporteren over resultaten banenafspraak is verplicht

02-03-2023

Onze schoolorganisaties zijn verplicht om vanaf verslagjaar 2022 te rapporteren over de gerealiseerde banen die vallen onder de banenafspraak.

Dat blijkt uit de Kamerbrief van Binnenlandse Zaken over deĀ resultaten van de banenafspraak in de publieke sectoren.

In het funderend onderwijs worden de cijfers over de realisatie van de banenafspraak niet bijgehouden.

Minister Bruins-Slot geeft in haar Kamerbrief wel een algemeen beeld van de activiteiten in het primair en voortgezet onderwijs om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te geven.

De cijfers zijn echter nodig om te kijken of de schoolorganisaties dit voldoende realiseren. OCW heeft aangegeven dat vanaf maart/april 2023 een aantal vragen voor schoolorganisaties in het beleidsportaal XBRL staat over de realisatie van de banenafspraak.

Eerder heeft OCW een overzicht gemaakt van alle beleidsinformatie over 2022 die via XBRL moet worden aangeleverd.

Banenafspraak

In de banenafspraak hebben de overheids- en onderwijssectoren uitgesproken dat het belangrijk is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een beter perspectief op een reguliere baan te bieden.

Zij kunnen daarmee beter meedoen in de maatschappij. We verbinden ons graag aan het doel van de banenafspraak: dit gaat m.n. over de leerlingen uit onze sector die hiermee een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen.

Lees meer over de banenafspraak