Smartphonebeleid

19-01-2023

Smartphones in de klas, verbieden of toestaan? Wás het antwoord maar zo makkelijk. In Frankrijk is er inmiddels een landelijk verbod.

In Nederland is er veel discussie over hoe we het best kunnen omgaan met mobieltjes op school. Scholen zijn niet geholpen bij een eenzijdig antwoord, het gaat juist om het maken en volgen van integraal beleid dat past bij de school.

Bovendien is het belangrijk om in te zetten op zelfregulering van leerlingen als het gaat om het gebruik van hun smartphone.

Dat staat in de publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’, een initiatief van Kennisnet en de VO-raad. De publicatie helpt scholen op weg bij het maken van een passend smartphonebeleid.

 DOWNLOAD DE PUBLICATIE ‘SCHOOLBELEID VOOR SMARTPHONES’