doorstroomtoets 4/8

doorstroomtoets 4/8

Bij de doorstroomtoets hanteren alle toetsaanbieders als laagste toetsadviescategorie pro/vmbo-bb. Dit leidt tot veel onduidelijkheid bij ouders en leerlingen, omdat het suggereert dat zij kunnen kiezen. Leerlingen komen dan soms in een schoolsoort terecht die niet bij hen past. Deze problemen worden voorkomen als een enkelvoudig pro-advies kan worden gegeven. Zolang dit niet mogelijk is, adviseert de Sectorraad Praktijkonderwijs om de doorstroomtoets niet af te nemen bij leerlingen met een IQ onder de 75.

Gevolgen dakpanadvies

De basisschool kan wel een enkelvoudig pro-advies geven. Als echter uit de doorstroomtoets het dakpanadvies pro/vmbo komt, oefenen veel ouders druk uit op de leerkracht om de leerling een vmbo-bb advies te geven. Veel leerkrachten gaan hierin mee in het kader van kansrijk adviseren. Hierdoor komen ook echte pro-leerlingen toch in het vmbo terecht. Veel van deze leerlingen gaan na een of twee jaar alsnog gedesillusioneerd en gedemotiveerd naar het praktijkonderwijs.

Dit kan worden voorkomen als ook een enkelvoudig pro-advies kan worden gegeven naar aanleiding van de doorstroomtoets.

IQ onder 75

Zolang nog geen enkelvoudig pro-advies kan worden gegeven, adviseert de Sectorraad Praktijkonderwijs om de eindtoets niet af te nemen bij leerlingen met een IQ onder de 75. Dit is wettelijk toegestaan. Hierdoor kan onduidelijkheid en discussie over het dakpanadvies worden voorkomen.

Speerpunten van de Sectorraad Praktijkonderwijs:

  • De Sectorraad zet zich in voor het realiseren van een enkelvoudig advies pro.
  • De Sectorraad adviseert om de doorstroomtoets niet af te nemen bij leerlingen met een IQ onder de 75.