ov-kaart 5/8

ov-kaart 5/8

Mbo-leerlingen hebben recht op een gratis ov-kaart, maar pro-leerlingen niet. Dit vergroot de kansenongelijkheid en heeft ongewenste bijeffecten. De Sectorraad Praktijkonderwijs lobbyt dan ook al een aantal jaar voor een ov-kaart voor pro-leerlingen in de bovenbouw.

Kansenongelijkheid

Pro-leerlingen moeten vaak ver reizen naar hun stageplaats. De reiskosten kunnen hierbij een obstakel vormen als ouders onvoldoende financiële draagkracht hebben om deze reiskosten te betalen. Hierdoor kunnen leerlingen niet altijd stagelopen op de voor hen meest passende stageplaats. Sommige ouders kiezen er daarom voor om hun kind vroegtijdig uit te laten stromen naar het mbo, omdat hun kind daar wel een ov-kaart krijgt, ook al is dit niet de meest passende onderwijsplek voor het betreffende kind.

Gratis ov-kaart

Het ministerie van OCW onderzoekt mogelijkheden voor het verstrekken van een reisproduct aan pro-leerlingen die een entree-opleiding volgen. De Sectorraad streeft echter naar een ov-product voor álle leerlingen in de bovenbouw van het praktijkonderwijs. Ook voor leerlingen die geen entree-opleiding volgen, is het belangrijk dat zij naar een stageplaats kunnen gaan die bij hen past. De financiële situatie van hun ouders moet hierbij geen belemmering zijn. Een ov-kaart voor alle pro-leerlingen in de bovenbouw draagt bij aan kansengelijkheid.

– Speerpunt van de Sectorraad Praktijkonderwijs:

De Sectorraad zet zich ervoor in dat alle leerlingen in de bovenbouw van het praktijkonderwijs recht hebben op een gratis ov-kaart.